Verbannen delen

Onze levens worden vaak beïnvloed door ongewenste gewoonten, zoals verslavingen, gemakzucht en oneerlijkheid. Als hypnotherapeut hoor ik regelmatig dat mijn cliënten zich vaak anders gedragen dan wie ze willen zijn. Achteraf vertellen ze dat het is alsof iets of iemand anders de controle heeft overgenomen, en inderdaad is dat vaak het geval.

Wat speelt zich hier precies af? Het antwoord ligt verscholen in ons innerlijke rijk, waar verschillende persoonlijkheden hun thuis hebben. Vaak denken we dat we één ondeelbaar individu zijn, maar niets is minder waar. In werkelijkheid bestaan we uit diverse deelaspecten, waarvan sommige nogal opstandig kunnen zijn.

Een diepgaand begrip van ons emotionele innerlijke landschap is essentieel om al deze verschillende energieën in balans te brengen en harmonie te creëren in onze innerlijke wereld. Als we beseffen dat negatieve gewoonten eigenlijk uitgestoten delen van onszelf zijn die proberen te handelen in ons belang, verandert dit onze houding ten opzichte van deze gewoonten. De sleutel ligt in het begrijpen van de motieven van deze delen en het aanspreken van de onderliggende behoeften.

Ik heb bijvoorbeeld heel lang geworsteld met een verslaving aan nicotine. Er waren destijds twee tegenstrijdige krachten in mij aan het werk. Enerzijds was er een deel van mij dat gewend was aan emotionele zelfverwaarlozing en de lat altijd te hoog legde. Dit deel drong er bij me op aan om te stoppen met klagen en simpelweg door te gaan met het leven. Hierbij leek het volledig voorbij te gaan aan het diepe verdriet dat ik voelde tijdens die periode van mijn leven. Het negeerde op deze manier mijn innerlijke kind, die zich verloren en eenzaam voelde en doelloos rondzwierf.

Mijn behoefte om te roken kwam voort uit een diepgeworteld gevoel van verlating. Mijn innerlijke kind, aan haar lot overgelaten, trachtte te overleven op de enige manier die ze kende. Pas toen de volwassen versie van mezelf begon te luisteren naar haar pijn met liefdevolle aandacht, kon ik afstand nemen van deze destructieve gewoonte. Het bleek namelijk een schreeuw om hulp te zijn. Belangrijker nog, de vriendelijke aandacht zorgde ervoor dat ik me veiliger voelde, meer gegrond was en beter in contact stond met mijn hart.

Wanneer je oprecht van je negatieve gewoonten af wilt, is het van cruciaal belang om deze verbannen delen van jezelf uit de duisternis van de kelder te halen, ze liefdevol te omarmen en naar hen te luisteren. Dit is voor veel cliënten niet altijd even eenvoudig. Soms zijn deze delen diep verborgen, of kan het simpelweg te overweldigend zijn om ze onder ogen te zien. In dergelijke gevallen kan hypnotherapie een krachtig instrument zijn. De therapeut kan als gids fungeren en de eerste stappen zetten door met deze delen in gesprek te gaan, zodat ze zich anders gaan gedragen. Dit opent de deur voor verandering in denken, voelen en handelen. Uiteindelijk zul je versteld staan van de waardevolle hulpbronnen die deze delen blijken te zijn.

Dit artikel
Wil je reageren op dit artikel?
Vorig of volgend artikel