HARTBEWAKER #60 – De juiste tijd

Tijd is een fascinerend verschijnsel. Sommige minuten kun je precies meten in 60 seconden, andere strekken zich eeuwenlang voor je uit. Tijd wordt dus heel verschillend beleefd. Veel filosofen bogen zich over dit fenomeen, van Plato tot Augustinus, tot Henri Bergson en meer recent een van mijn favorieten, schrijfster en filosoof Joke Hermsen. ⁣

Om het verschil in tijdsbeleving te behandelen, spreken de filosofen vaak over Chronos en Kairos, twee figuren uit de Griekse mythologie. In onze samenleving speelt Chronos de hoofdrol. Chronos is de god van de chronologische kloktijd. Het is de tijd van plannen maken, de tijd waarin we doel- en resultaatgericht handelen. De tijd waar in onze samenleving altijd te weinig van lijkt te zijn en daarom onze grootste bron van stress vormt.⁣

De god Kairos daarentegen staat voor de innerlijke tijdsbeleving en het ‘juiste moment’. ⁣
Om tot onszelf te komen is het nodig los te koppelen van Chronos-kloktijd en een kaars aan te steken op het altaar van de ziel, waar Kairos zijn plek inneemt. Deze god staat voor een staat van zijn die je kunt zien als tegengif tegen de haast van onze samenleving. Het zenuwstelsel komt tot rust en het lichaam kan herstellen. Juist als we de ’tijd uit het oog verliezen’ kunnen we zakken in het moment en ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en creatie. ⁣

Vandaag laat ik daarom de wijzers van de klok zonder mij rondgaan en zak weg in kairos, die heilige tijd, die geen voor en geen na kent, alleen het hele diepe nu. Alleen daar kunnen de juiste woorden ontstaan. Vanuit de bron borrelen ze omhoog. Ik pak ze vast en bouw met elke letter, elk woord, elke zin een tempel om me heen. ⁣
Een tempel om te voelen, een plek waar de onderstroom van dit leven op eigen tempo binnen kabbelt. Een plek waar mijn hart haar nest kan bouwen.⁣

Ik luister naar het fluisteren van iets groters dan ikzelf. Met haar boodschap bekleed ik de muren van mijn binnenwereld. Ik kruip in haar woorden en nestel me in de ronding van haar letters, tot ik weer terug kan leunen in mezelf.⁣
Ik vind onderdak in haar belofte en kom weer thuis.

Deze hartbewaking
Vorige of volgende hartbewaking