HARTBEWAKING # 39 – Binnenbezoek

Veel mensen komen in mijn praktijk omdat ze zo graag rust in hun hoofd willen en het contact met zichzelf kwijt zijn. Ze willen graag mediteren, maar dat lukt ze niet. Hun gedachten voedt de spanning in hun lichaam, die weer angstige signalen doorgeeft aan de geest. Gevangen in een vicieuze cirkel gaan ze door het leven. Slecht slapen, moe overdag. Wat naar om zo door het leven te gaan. Natuurlijk hebben we allemaal zo onze dagen, dat hoort bij het leven. Maar vaak leeft er iets in ons binnenste dat gezien wil worden. Als we bijven wegkijken, gaat het roepen. Steeds harder. Zoek het op, leer het kennen en vind de rust waar je zo naar verlangt. Dat hoeft niet per se met je ogen dicht in kleermakerszit met wierook kringelend door je haar. Je kunt gewoon rustig zitten met een oprechte vraag. “Hé. Met mij. Hoe is het eigenlijk met jou?
Vandaag een ode aan het binnenbezoek.


Binnenbezoek

Trek de wereld even uit
Leg alle lagen naast je neer
Bezoek wat leeft aan jouw randen
dat wat versteend en star
verstopt zit in dat hoekje

Neem het op. Geef het jouw ogen en jouw mond
Kijk het aan. Laat het spreken
en terwijl haar help over je lippen stroomt,
houdt haar vast
zodat ze kan breken
en haar binnenin geboren wordt

Neem het nieuwe begin en geef het een thuis
diep in de vezels van lijf en leven
kijk hoe het gloort van binnenuit
Het hart legt haar schild neer, zucht
en leunt achterover – voor even

Deze hartbewaking