HARTBEWAKING # 47 – Met de stroom mee

Veel problemen ontstaan uit de ingewikkelde dans van onze gedachten. Onze geest is een machtige kracht, gekneed en vervormd door verleden ervaringen. Zo zijn er problematische denkpatronen ontstaan, reacties op mensen en situaties, twijfels en onzekerheden, en vele andere draden. Deze patronen zijn zo diep geworteld dat we er moeilijk aan kunnen ontsnappen, alsof we steeds weer in dezelfde sporen terechtkomen. We proberen dan met behulp van dat denken een uitweg te vinden en raken gefrustreerd wanneer het ons niet lukt. 

Maar, zoals Einstein zei, een probleem kan niet worden opgelost op hetzelfde niveau waarop het is ontstaan. Hiervoor moeten we een niveau hoger gaan, of beter gezegd: we moeten afdalen naar een diepere laag. Door onszelf te vervoeren naar een staat van trance, een diepe meditatieve toestand, verzwakken we die kritische geest die onze standaardmodus is geworden, met al zijn vastgeroeste patronen, en gaan we op zoek naar wat eronder schuilt. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws, dat van binnenuit opborrelt.

Onder die denkgeest ligt namelijk een bron van wijsheid en inspiratie verborgen. Dan bevind je je op een plek die je maar al te goed herkent. Die plek waar je denkt: “Ah, hier ben ik weer. Ja, zo zat het.” In feite ontwaak je uit de trance van je gewone staat, zodat er ruimte vrijkomt voor je natuurlijke staat, een andere manier van zijn. Het is ook de plek waar je diepste overtuigingen en diepste verlangens huizen. 

Vaak zijn we ons niet bewust van wat deze precies zijn met betrekking tot het thema waarin we vastlopen. Zo kan er onbewust een innerlijk conflict spelen, waardoor het maar niet lukt om bepaalde doelen te bereiken. Maar wanneer je in die diepe staat verkeert en kunt zien wat er speelt, en er op een interactieve manier mee omgaat, verandert jouw relatie ermee van binnenuit, waardoor verandering gemakkelijker wordt in jouw uiterlijke wereld. In plaats van tegen de stroom op te zwemmen, laat je je moeiteloos meevoeren door het ritme van het leven. 

Alles komt tot rust en er is weer ruimte om te genieten.
Van jezelf, van de mensen om je heen, van deze mooie wereld.

Deze hartbewaking