HARTBEWAKING # 56 – Hier

Gemoedsrust

Ik sla het als een deken om me heen

Vermengd met mij
weeft het zich naar binnen

Nestelt zich in merg en been
en spier

Ik zucht

dat wat komen mag in mij
is hier